پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 2757
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
استان خوزستان علی رغم اینکه تنها حدود 4% از مساحت کشور را تشکیل می‌دهد بیش از 30 درصد کل آب‌های سطحی کشور را در خود جای داده است. این استان با پنج رودخانه مهم کارون، کرخه، دز، جراحی و زهره بعلاوه دریاچه های پشت سدهای دز، شهید عباسپور، شهدا، کرخه، خیرآباد، کارون 3، کارون 4، گدار لندر و ... و تالاب های متعدد (از جمله هور شادگان و هور العظیم) که در نواحی مختلف آن پراکنده اند از نظر ذخایر شیلاتی آبهای داخلی دارای اهمیت خاصی می باشد. علاوه بر منابع آب شیرین، این استان دارای بیش از 200 کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس بوده که با در نظر گرفتن پهنه وسیع خوریات استان، که بزرگترین و وسیعترین خورهای خلیج فارس به حساب می آیند لذا با توجه به گستردگی، شرایط خاص و اهمیت این منابع آبی، موقعیت منطقه و نیز شرایط آب و هوایی بسیار مناسب جهت پرورش انواع ماهیان گرم آبی و وجود پتانسیل تکثیر و پرورش ماهیان بومی در منطقه، توسعه و استمرار مطالعات و تحقیقات شیلاتی در منطقه را ایجاب نموده است.
:تاریخچه 
بمنظور شناخت و بالفعل کردن استعدادهای شیلاتی گسترده استان خوزستان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور فعالیت خود را از سال 1367 و تنها با پنج نفر پرسنل آغاز نمود. اجرای نخستین پروژه تحقیقاتی مصوب مرکز در سال 1368 و با نام تکثیر مصنوعی ماهی بنی شروع گردید. در راستای سیاستهای تحقیقاتی شیلات دامنه فعالیتهای مرکز به آبهای ساحلی استان در خلیج فارس گسترش یافت و لذا در سال 1370 ایستگاه تحقیقاتی ماهشهر به این مرکز پیوست. در حال حاضر تعداد کل پرسنل مرکز 100 نفر می باشد و تاکنون 106 طرح تحقیقاتی و65 پروژه دانشجویی را اجرا نموده و 21پروژه در دست اجرا دارد .

بخش ها و واحد های پژوهشکده
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در حال حاضر علاوه بر واحدهای پشتیبان دارای چهار بخش تخصصی
· آبزی پروری Aquaculture Dept.
·  بخش بوم شناسی Ecology Dept.
· بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان Fish Diseases Dept.
. بخش مدیریت ذخایر Stock Management Dept.
و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی در بندر امام (ره) می باشد.
بعلاوه، پژوهشکده دارای یک واحد پشتیبان به نام دفتر اطلاعات علمی بوده که خدمات اینترنتی، کامپیوتری، کتابخانه ای و انتشاراتی مورد نیاز را تحت پوشش قرار می دهد. این امکانات نیازهای علمی محققان را از نظر کتابهای مرجع، مقاله و دیگر منابع مورد نیاز فراهم ساخته و ارتباط آنها را با سایر مراکز علمی در دنیا تسهیل می کند. خدمات کتابخانه ای و انتشاراتی پژوهشکده به دانشجویان دانشگاهها و دیگر محققان این رشته در خارج از پژوهشکده نیز ارایه می شوند.
همکاری‌های بین المللی
در راستای توسعه ارتباطات علمی با سایر مراکز علمی بویژه موسسات علمی پژوهشی سایر کشورهای دارای ذخایر مشترک آبزیان این پژوهشکده ارتباط علمی مناسبی را با دپارتمان شیلات و آبزی پروری کشور کویت آغاز نموده و این همکاری در قالب تبادل نظر، همکاری و هماهنگی در نحوه اعمال ممنوعیت موثرترصید آبزیان جهت مدیریت بهینه ذخایر مشترک ماهی در آبهای شمالی خلیج فارس و اجرای پروژه تحقیقاتی مشترک برروی ارزیابی ذخایر ماهی حلواسفید در شمال خلیج فارس ادامه دارد.
همچنین کارشناسان پژوهشکده همواره در مجامع علمی شیلاتی بین المللی با ارسال و ارایه مقالات مشارکت و حضور فعال داشته اند.
همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در راستای حمایت از توسعه علوم شیلاتی، همکاری وسیعی را با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور داشته است. عمده این همکاری در قالب مساعدت در اجرای پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. در این رابطه میتوان به دانشگاه علوم  و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز آموزش جهاد استان خوزستان اشاره نمود.
 
 خط مشی کیفیت  آزمایشگاه های پژوهشکده:
رسالت
آزمایشگاه های پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به عنوان مرجعی برای انجام آزمون های مرتبط با هیدرولوژیٍ، هیدروبیولوژی، کشت میکرو جلبک، فیزیولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی مطابق با استانداردهای (MOOPAM, ISO, STANDARD METHODE) به عنوان یکی از بازوهای توانای پژوهشکده آبزی پروری می باشد که در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می نماید. این آزمایشگاه ها با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با بالاترین صحت و کیفیت و همینطور به کارگیری رویه های حرفه ای صحه گذاری شده و خدمات آزمایشگاهی استاندارد، موارد زیر را سر لوحه عملکرد خود قرار می دهد
اهداف کلان
به کارگیری افراد توانمند و  ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت های مرتبط با آزمون و ارتقای سطح مهارت و کارایی ایشان از طریق آموزش های سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر. برآورده سازی الزامات به روز و مرتبط با روش های آزمون پیگیری به موقع شکایات مشتریان و بهبود عملکرد مجموعه آزمایشگاه ها
تعهد مدیریت
جهت حصول به موارد فوق، آزمایشگاه های پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور-اهواز، سیستم مدیریت آزمایشگاه های خود را بر مبنای استاندار ISO/IEC 17025 طراحی نموده و اینجانب به عنوان مدیریت ارشد این پژوهشکده خود را ملزم می دانم منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات این استاندارد را فراهم آورده و اثربخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی های داخلی در دوره های زمانی مشخص برسی نماییم.