به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور، بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط محققان پژوهشکده و کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید ماهی حلوا سفید در آب‌های خوزستان و بوشهر از تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به مدت ۴۵ روز ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت، به‌منظور حفاظت از مولدین در فصل تخم‌ریزی و بهسازی ذخائر این گونه ارزشمند است.

بر اساس مستندات علمی و مطالعات مستمر پژوهشگران، محدوده زمانی ممنوعیت و آزادسازی صید این گونه و دیگرگونه‌های تجاری و در معرض خطر در آب‌های خوزستان و بوشهر توسط پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور اعلام می‌گردد.