به گزارش روابط‌عمومی پژوهشـکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کـشور، جلسه کارگروه ترویج پژوهشکده در تاریخ یک خرداد ۱۴۰۳ در محل سالن جلسات پژوهشکده با موضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح جهاد میدانی محققان با حضور رئیس، معاون پژوهشی، رابط ترویج و نماینده محققان معین پژوهشکده و همچنین مدیر هماهنگی ترویج و رؤسای ادارات ترویج و آموزش بهره‌برداران سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان اداره کل شیلات استان برگزار شد. در این جلسه در خصوص ارائه مشکلات بهره‌برداران حوزه شیلات و نحوه حضور محققان در عرصه بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که در ماه جاری جهت کمک به رفع چند موضوع به توافق رسیده، محققان معین پژوهشکده در عرصه حضور پیدا کنند. همچنین در این جلسه در خصوص دوره‌های آموزش مهارتی و آموزش بهره‌برداران با همکاری سه مجموعه توافق به عمل آمد.