به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور اولین جلسه کارگروه استانی بیماری KHV ماهیان گرمابی در سال جدید به‌منظور ارائه گزارش وضعیت بیماری در استان و راهکارهای مقابله با آن با حضور اعضای کارگروه شامل اداره کل دامپزشکی، اداره کل شیلات، دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان خوزستان تشکیل شد. در این جلسه که حسین هوشمند رئیس پژوهشکده و مینا آهنگرزاده رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان حضور داشتند پس از ارائه گزارش از سوی اداره کل دامپزشکی، راهکارهای کنترل و مقابله با بیماری مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشکده باتوجه‌به توان علمی و تجهیزات موجود
آمادگی خود را برای انجام طرح تحقیقاتی وضعیت پراکنش ویروس KHV در آبزیان طبیعی غیر پرورشی اعلام نمود.