به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ های یازدهم و دوازدهم اردیبهشت سال جاری بابک قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، محمودرضا آذینی مدیر امور اداری و پشتیبانی، طیبه باشتی سرپرست برنامه ریزی و بودجه و رحمن نیا کارشناس عمرانی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام بازدید بعمل آوردند. در روز اول بازدید ابتدا در یک جلسه با حضور کلیه همکاران پژوهشکده، حسین هوشمند رئیس پژوهشکده ضمن خوش آمدگویی به میهمانان، در یک گزارش کامل وضعیت عملکرد برنامه‌های پشتیبانی و پژوهشی، دستاوردها، برنامه های سال جاری و نواقص و مشکلات موجود را ارائه نمود، در ادامه همکاران موضوعات مرتبط با حوزه کاری خود را بیان کردند. در پایان جلسه قائدنیا ضمن قدردانی از تلاش همکاران با وجود کمبودها، پاسخگوی سوالات همکاران بود و گفت: فعالیت‌های پژوهشکده باید به سمت انجام پروژه های درآمدزای مشترک با بخش خصوصی و دولتی سوق داده شود. این امر نیاز به کار و فعالیت و تعامل بیشتر دارد که در نتیجه باعث می‌گردد، با درآمدهای وارد شده به پژوهشکده، علاوه بر پیشبرد موثر فعالیت های تحقیقاتی از کارکنان نیز حمایت شود. وی در پایان از زحمات همه همکاران تشکر ویژه نمود. پس از جلسه با حضور در قسمت های مختلف پژوهشکده از نزدیک با فعالیت ها و نواقص موجود آشنا شدند.
در روز دوم با سفر به بندرامام خمینی و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام از نزدیک با مراحل و شرایط مشارکت بخش خصوصی در تولید محصول فناورانه ماهیان دریایی آشنا شدند. در ادامه سفر با حضور در مزرعه تحقیقی ترویجی آزادگان شرایط پیشرفت کار و پیشنهادهای مرتبط همکاری را برای توسعه زیرساخت های مزرعه بررسی نمودند.