به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در تاریخ 9 اردیبهشت سال جاری به دعوت مدیریت مرکز پژوهش شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) جلسه مشترکی با حضور مدیران بخش های مختلف شرکت، مدیران محیط زیست، شیلات و دامپزشکی شهرستان و اساتید دانشگاه در محل سالن جلسات مرکز پژوهش پتروشیمی برگزار شد. در این جلسه حسین هوشمند، رییس پژوهشکده به همراه مجری و تیم تحقیقاتی همکار در طرح مطالعاتی «بررسی اکولوژیک حوضچه های نمک پتروشیمی بندرامام خمینی و خور اودله»، گزارشی از پیشرفت 80 درصدی طرح ارائه و نتایج حاصله مورد بحث و تبادل نظر توسط محققان و مسئولین حاضر در جلسه قرار گرفت. این طرح به دنبال وقوع تلفات آبزیان در سال 1401 در حوضچه های استحصال نمک شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) و عقد قرارداد مطالعاتی بین این شرکت و پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور از بهار سال 1402شروع شده است.