به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور: طی حکمی از سوی مجید نبی پور رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، حسین هوشمند به سمت عضو کمیته بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان منصوب شد.

در بخشی از متن حکم آمده است:

انتظار می رود بر اساس وظیفه مندی موضوع ابلاغیه شماره 85191 مورخ 27/10/1401 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اهتمام ویژه برای پیگیری و اجرایی نمودن نظام نامه کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی انجام گردد. لازم به ذکر است در مراسم ارتقاء بهره وری به ریاست مجید نبی‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و با حضور «عبداله شهرکی مشاور معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و مهرنوش میرزایی مسئول کمیته بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی» حکم انتصاب رئیس و اعضاء کمیته بهره وری سازمان جهاد استان خوزستان ابلاغ شد.