به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در چهارمین روز از هفته پژوهش سخنرانی با عنوان « اثرات ماهیان غیربومی بر اکوسیستم های آبی » توسط فرحناز کیان ارثی در تاریخ 14 آذر سال جاری ارائه شد.
در این ارائه، کیان ارثی گونه بیگانه و غیر بومی را تعریف کرد و گفت: در برخی از موارد گونه‌های غیر بومی می‌توانند به علت قدرت سازگاری بالا در رقابت با گونه‌های بومی موفق‌تر عمل کرده و به سرعت در زیستگاه جدید رشد و تکثیر کرده و در محيط ساكن شوند. این گونه ها براي محيط، جانوران و سلامت انسان و يا حتي اقتصاد مضر بوده و به عنوان گونه هاي غير بومي مهاجم شناخته می شوند.
وی از دلایل عمده کاهش تنوع زیستی در جهان به تخریب زیستگاه های طبیعی و تغییرات اقلیم اشاره کرد که سبب استقرار گونه های غیربومی در یک اکوسیستم می شود. همچنین از افزایش تعداد گونه های غیربومی آبزی در ایران به ویژه در دهه های اخیر گفت و تصریح کرد: تعداد آنها به 24 گونه تایید شده رسیده است که متعلق به هشت خانواده بوده و حدود 11 درصد ماهیان آب های داخلی را تشکیل می دهند. این محقق پژوهشکده، در رتبه بندی گونه های غیربومی در ایران، به کپورماهیان با 10 گونه (41/7 درصد) دارای رتبه اول، آزادماهیان پنج گونه (20/8 درصد)، گامبوزیا ماهیان سه گونه (12/5 درصد) و کفال ماهیان با دو گونه (8/3 درصد) در رتبه های بعدی اشاره کرد. چهار خانواده نیز هر یک با یک گونه (4/2 درصد) در مقام بعد قرار دارند.
کیان ارثی، تغییرات شدید اقلیمی و خشکسالی های ممتد، کاهش حجم آبهای تغذیه کننده تالابها، سد سازی  ها و معابر احداث شده بر منابع آبهای داخلی، افت شدید کیفیت منابع آبی، روند یوتروفی شدن و عدم نظارت مستمر را از دلایل عمده کاهش شدید فون ماهیان بومی خواند که در نتیجه آن هریک از گونه ها با توجه به نیاز اکولوژیک و ویژگی های مطلوبیت زیستگاهی خاص خود، دچار بحران جمعیتی و کاهش فراوانی شده و بدین سان فرصتی مناسب برای حضور گونه های فرصت طلب در منابع آبهای داخلی فراهم شده است.