به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، رییس مرکز علوم دریایی دانشگاه بصره- عراق به همراه سه تن از محققان دیگر این مرکز در ۲۹ آبان‌ماه سال جاری از پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور بازدید کردند.
هدف از این بازدید که به درخواست مرکز علوم دریایی بصره صورت گرفت، برقراری ارتباط علمی دوسویه و انتقال دانش فنی از پژوهشکده به مرکز علوم دریایی بصره می باشد. در ابتدای جلسه حسین هوشمند رئیس پژوهشکده ضمن معرفی امکانات، تجهیزات، دانش موجود و محققان آمادگی پژوهشکده را برای همکاری دو طرفه با هیات عراقی اعلام کرد. سپس، شاکر غالب عجیل رئیس مرکز علوم دریایی بصره نیز توضیح مختصری از امکانات و تحقیقات صورت گرفته در آن مرکز را ارائه کرد. در ادامه، بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و سالن تکثیر انجام شد.
گفتنی است، در پایان این بازدید مقرر شد به جهت همکاری دو سویه، تفاهم نامه همکاری‌های علمی و فنی بین دو طرف منعقد گردد و نیازمندی های مختلف پژوهشی مرکز علوم دریایی دانشگاه بصره در قالب قراردادهای مجزا به نتیجه برسد.