به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، بر اساس ارزیابی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، منصور طرفی موزان زاده عضو هیات علمی این پژوهشکده در حوزه موضوعی علوم گیاهی و جانوری با تعداد ۱۰۲۱ استناد و از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در سال ۱۴۰۲ قرار گرفت.
گفتنی است، موسسه ISC، آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر جهان در ۲۲ حوزه موضوعی علوم را بر اساس پایگاه شاخص‌­های اساسی علم (ESI) در سال 2023 استخراج و پایش نموده است.
در صورتی که پژوهشگر موردنظر در حداقل یک حوزه موضوعی دارای مجموع استنادات بیشتر از حد آستانه باشد، پژوهشگر یک درصد در آن حوزه موضوعی شناخته می شود. ۹۳۸ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده ­اند که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.
روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، ضمن آرزوی تندرستی، سربلندی و موفقیت روز افزون برای وی خواستار است.