به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، جایگاه عضویت پژوهشکده در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به سطح «توانمند» ارتقا پیدا کرده است. روابط عمومی این موفقیت را مرهون زحمات روؤسای بخش ها و کارشناسان پرتلاش و پیگیری های مجدانه رئیس، معاون پژوهشی و رابط تجهیز پژوهشکده می داند و ضمن تبریک، از درگاه ایزد یکتا تندرستی و موفقیت روز افزون برای این عزیزان خواستار است.
گفتنی است، آزمایشگاه های پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دارای نشان استاندارد ISO172025 می باشد و به تازگی نیز پژوهشکده حایز رتبه برتر آزمایشگاهی در سطح موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شده است.