به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، مینا آهنگرزاده عضو هیات علمی و مسوول آموزش و ترویج پژوهشکده در جلسه کارگروه ترویج استان با موضوع «ایجاد و انتخاب مزرعه نو آور بهره ور در سال ۱۴۰۲» در حوزه شیلات شرکت کرد. در این جلسه، سید یعقوب هاشمی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان اعلام کرد: بر اساس دستور وزارت خانه، ۲۲ مزرعه در حوزه های مختلف از جمله شیلات در استان خوزستان نامزد انتخاب به عنوان «مزرعه نوآور بهره ور» شده اند که در نهایت یک سوم از این تعداد پس از بازدید میدانی برگزیده خواهند شد. هاشمی ملاک انتخاب را پیشرو و نوآور بودن بهره برداران برشمرد.