به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، براساس نتایج گشت های تحقیقاتی انجام شده توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و تصمیم کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی سفید در صيدگاه های ليفه - بوسيف و خوريات واسطه و درويش با رعایت شرایط از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری تا اطلاع بعدی آزاد اعلام می گردد.
گفتنی است مطابق مصوبات این کمیته، مجوز صید در صيدگاه بوسيف و ليفه و خورموسي براي لنج ها و قايق ها و در خورهاي واسطه و درويش فقط براي قايق ها صادر می گردد.
در ضمن صدور مجوز صيد ماهي در صيدگاههاي ليفه- بوسيف، خورموسي و خوريات واسطه و درويش در طول فصل ميگو ممنوع مي باشد.