به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با توجه ممنوعیت صيد ميگوي ببري در صيدگاه هاي استان بوشهر و مشترك بودن صيدگاه بحركان با اين استان، بنا بر مصوبه کمیته صید استان، به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب برای بهسازی و بازسازی میگو و کاهش اثرات تخریبی تور ترال، صدور مجوز صيد ميگو از تاريخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام مي گردد.
گفتنی است، صید با ادوات ترال از تاريخ 1402/07/03ممنوع و تخلف محسوب شده و يگان حفاظت منابع آبزيان ملزم به برخورد قانونی با متخلفان می باشد.