به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، بنا بر مصوبه کمیته صید استان، اعلام نظر پژوهشکده و تاکید معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب برای بهسازی و بازسازی آبزیان، تا پیش از آزادی صید میگوی صورتی، آغاز دریابست از دهم مرداد ماه سال جاری اعلام می شود و ممنوعیت صید تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
گفتنی است، هرگونه صدور مجوز صید، صید یا جابجایی آبزیان ممنوع و تخلف محسوب شده و يگان حفاظت منابع آبزيان ملزم به هدایت شناورهای صیادی به خارج از محدوده صیدگاه می باشند.