به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در نشست تخصصی بررسی وضعیت بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) که در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در تاریخ 28 تیرماه سال جاری برگزار شد، شاپور کاکولکی رئیس گروه بهداشت و بیماری های سخت پوستان مؤسسه و عضو کمیته فنی بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، ناصر عسگری فرد مدیرکل دامپزشکی خوزستان و مرتضی سوری معاون آبزی پروری اداره کل شیلات خوزستان حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، حسین هوشمند رئیس پژوهشکده گزارشی از اهداف مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و عملکرد پژوهشکده را ارائه کرد. در ادامه عسگری فرد، دامپزشکی را خط دفاعی توسعه آبزی پروری اعلام نمود و درخواست نمود تا دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی متولی آبزی پروری، تمرکز آبزی پروران را به مباحث بهداشتی، پیشگیری و موضوعات پیشرو معطوف نمایند.
سوری نیز وضعیت تولید میگو در سال گذشته و فعالیت های پرورشی سال جاری در استان را تشریح و اعلام کرد: علاوه بر مزارع پرورش میگو در مجتمع چوئیده آبادان، برخی از مزارع به صورت منفرد هستند و برخی هم به صورت پرورش در آب های نامتعارف پساب مزارع کشاورزی اقدام به پرورش میگو کرده اند که پیش بینی می شود امسال حجم پرورش میگو را به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
در پایان، مقرر گردید که یک کمیته بحران بهداشت و بیماری ها در استان برای رصد بیماری های میگو و جلوگیری از بروز بیماری ها تشکیل گردد، همچنین روز مزرعه واکسن در مزرعه الگویی پروژه واکسن باکتریایی آئروموناس با مدیریت اداره کل دامپزشکی استان برای معرفی پروژه واکسن برگزار گردد.