به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دکتر حسین هوشمند، رئیس پژوهشکده از سوی دکتر مهرداد محمدی دوست، سرپرست اداره کل شیلات خوزستان در 16 بهمن ماه سال جاری به عنوان عضو کمیته صید استان خوزستان منصوب شد.
در متن این انتصاب آمده است: نظر به لزوم تشكيل كميته مديريت صيد ابلاغي به شماره ۳۶۸۵۸/ش مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱معاون محترم وزير و رئيس سازمان شيلات ايران، جنابعالي را به عنوان عضو كميته مديريت صيد استان خوزستان منصوب مي نمايم. اميد است با استعانت از خداوند متعال در بهبود فرايندهاي تخصصي و اجرايي ذيربط موفق و مويد باشيد.