به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، کارگاه «ملاحظات محیط زیستی و شاخص های ارزیابی ریسک اکولوژیک آبزی پروری در قفس» توسط دکتر فریدون عوفی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری از سری کارگاه های مرتبط با دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری برگزار شد.
در این کارگاه، دکتر عوفی در ابتدا به ویژگی ها و جغرافیای زیستی، ارزش های تنوع زیستی، تهدیدات و چالش های زیست محیطی اشاره نمود.
وی، سپس به تعریف و مفهوم ریسک، فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک، فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک ارزیابی ریسک اکولوژیک پرداخت.