به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، کارگاه «ردیابی فرآورده های شیلاتی با استفاده از بلاک چین» توسط دکتر ذبیح اله بهمنی، عضو هیات علمی گروه فراوری و بیوتکنولوژی آبزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در تاریخ 8 بهمن ماه سال جاری از سری کارگاه های مرتبط با دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، مفاهیم بلاک چین و اینترنت اشیا، کاربردهای عمومی بلاک چین و کاربردهای آن در کشاورزی و شیلات به ویژه برای ردیابی فرآورده های شیلاتی معرفی شد.