به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، کارگاه «مدل بیواکونومیک و کاربرد آن در شبیه سازی و مدیریت اقتصادی مزرعه و آبزی پروری دقیق» توسط دکتر محمد قلیزاده، پژوهشگر مهندسی و مدلینک آبزیان موسسه ارشاد دماوند در تاریخ 8 بهمن ماه سال جاری از سری کارگاه های مرتبط با دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری برگزار شد.
در کارگاه مدل بیواکنومیک، یک مزرعه مجازی برای شبیه سازی فعالیت های مدیریتی و تولید در مزرعه ماهی برای تحلیل اقتصادی معرفی شد. شرکت کنندگان با برنامه ریزی تولید و مدیریت داده محور برای آبزی پروری دقیق آشنا شدند. همچنین، ضمن آشنایی با گلوگاه ها و نقاط بحرانی در طراحی و کاربرد آن در آبزی پروری دقیق، مدل محاسبه قیمت تمام شده ماهی در قفس اجرا شد.
گفتنی است، دکتر مدرس کارگاه آقای دکتر محمد قلیزاده دارای دکتری مهندسی و مدلینگ آبزی پروری از دانشگاه پوترا مالزی (UPM) و توسعه دهنده مدلFSM ، مدل شبیه سازی و بهینه سازی مزرعه ماهی (یکی از 36 مدل انتخابی دانشگاه واخنیگن هلند) و دارنده مدال نقره نمایشگاه تکنوفست 2022 می باشد.