به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، قرارداد مشارکت در تولید محصولات فناورانه بچه ماهیان باس دریایی آسیایی، صبیتی و شانک بین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و شرکت اقتصادی صادرات آبزیان جلگه کارون منعقد شد.
با ظهور صنعت نوپای پرورش ماهیان دریایی در ایران با دستیابی به زیست فن تکثیر و پرورش ماهیان دریایی بومی مانند صبیتی و شانک، ضرورت تنوع بخشی به این صنعت با نیاز به بچه ماهی گونه های مختلف بیش از پیش نمایان شد. ماهی باس دریایی آسیایی گونه ای است که به دلیل رشد و بازماندگی بالا، مقاومت به تغییرات شوری، توانایی در سازگار شدن به پرورش در محیط های دریایی، لب شور و آب شیرین و طعم مناسب گوشت آن با اقبال بسیاری بین پرورش دهندگان و مصرف کنندگان مواجه شد، اما بچه ماهی یا مولدین این گونه از خارج کشور با صرف هزینه گزاف و خروج ارز تأمین می شدند. بدین منظور، بر اساس سیاست های راهبردی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مبنی بر قطع وابستگی به خارج از کشور، جلوگیری از خروج ارز، تامین امنیت غذایی و رشد پایدار صنعت پرورش این گونه ها در کشور، پژوهشکده در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین موفق به تولید مولدین بومی ماهیان باس دریایی آسیایی، صبیتی و شانک گردیده است. لذا در راستای توسعه و ترویج تکثیر و پرورش ماهیان دریایی به ویژه در استان خوزستان بنا به درخواست بخش خصوصی، قرارداد مشارکت در تولید تجاری محصولات فناورانه بچه ماهیان دریایی که دانش فنی آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، بین مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به نمایندگی دکتر محمود بهمنی به عنوان رئیس مؤسسه و طرف دیگر، شرکت اقتصادی صادرات آبزیان جلگه کارون به نمایندگی مهندس حسن غریب زاده به عنوان مدیر عامل شرکت، منعقد شد.
گفتنی است، دانش فنی زیست فن تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور توسط محققان پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور در محل ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) به دست آمده است.