به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده در تاریخ 27 دیماه سال جاری در نمایشگاه معکوس، که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان برگزار گردید، به عنوان مسئول کمیته دانش بنیان شیلات و آبزیان خوزستان حضور یافت. وی در این نمایشگاه نسبت به ارائه نیازهای فناورانه این حوزه در حضور شرکت‌های دانش بنیان، خوشه شیلات و آبزی پروری شرکت شهرک‌های صنعتی و کشاورزی خوزستان اقدام نمود.
دکتر راضی جلالی، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان هدف از برپایی این نمایشگاه را مطرح کردن مسائل و مشکلات صنایع استان با حضور فناوران عنوان نمود.
شایان ذکر است، در نمایشگاه معکوس، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیازهای فناورانه خود را در حضور شرکت‌های دانش بنیان و مراکز پژوهشی مطرح کردند تا زمینه‌ساز ارتباط بیشتر میان صنایع، فناوران و ایجاد زمینه اشتغال برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم گردد.