به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دکتر نیما پوررنگ رئیس بخش اکولوژی منابع آب و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری به همراه دکتر فریدون عوفی عضو هیات علمی بخش اکولوژی منابع آب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در تاریخ دوم آذرماه سال جاری بازدید کردند.
در این بازدید دکتر فرحناز کیان ارثی رئیس بخش اکولوژی پژوهشکده، از دستاوردهای شاخص، نقش محوری این بخش در اجرای پروژه های خاص و درآمدزایی و روند پیشرفت پروژه های جاری سخن گفت و مشکل عمده پیش روی این بخش را کمبود شدید نیروی انسانی چه در کسوت محقق و چه تکنسین برشمرد.
مهندس مرتضوی زاده معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده نیز درباره نشست تخصصی همایش سخن به میان آورد و نظر دیگران را در بحث پرورش در قفس و اثرات آن بر محیط آبی به عنوان یکی از محورهای اصلی نشست خواستار شد.
در نهایت، راهکارهایی برای جبران کمبود نیرو، در قالب پروژه های مشترک با دیگر مراکز پژوهشی در استان پیش بینی شد.