به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، کارگاه آموزشی اصول و مبانی اصلاح نژاد در ماهیان توسط دکتر آیه سادات صدر عضو هیات علمی پژوهشکده در تاریخ 24 آبانماه سال جاری به صورت مجازی در سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
در این کارگاه، افزايش عملكرد از طريق برنامه هاي اصلاح نژادي به عنوان مهم ترين هدف در آبزی پروری مطرح شد. دکتر صدر افزود: با برنامه هاي دقيق اصلاح نژادي مي توان، توان ژنتيكي را افزايش داد و با بهبود شرايط محيطي از قبيل تغذيه و مديريت، زمينه را براي بروز حداكثر توانايي ژنتيكي فراهم نمود. وی، اصلاح نژاد را به عنوان ابزاری در جهت افزایش تولید، کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصول که می تواند نقش اساسی در راستای ارتقا بهره وری اقتصادی در عرصه هایی که بکار گیری شده است برشمرد و تدوین برنامه بلند مدت اصلاح نژاد با بکارگیری روش های نوین در جهت افزایش دقت و کاهش زمان رسیدن به محصول نهایی در عرصه های مختلف آبزی پروری را ضروری خواند.
شایان ذکر است، دوره های دیگری نیز توسط دیگر محققان پژوهشکده در این شبکه تا پایان سال برگزار خواهد شد.