به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده در جلسه وبیناری با ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در تشریح عملکرد شش ماهه اول سال جاری این پژوهشکده به تعداد سه طرح خاص و 16 پروژه جاری و سه گزارش نهایی فروست دار برای این پژوهشکده اشاره نمود.
وی، تصریح نمود: این 16 پروژه شامل چهار پروژه بنیادی، چهار پروژه مقدماتی، پنج پروژه کاربردی توسعه ای و سه پروژه کاربردی فناورانه می باشند و سه دستاورد شاخص قابل تجاری و منتج از پروژه های تحقیقاتی فوق حاصل تلاش محققان پژوهشکده در شش ماه اول سال 1401 می باشد.
دکتر هوشمند به چاپ 11 مقاله علمی- پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی اشاره نمود و در ادامه افزود: دستیابی به زیست فن مولدسازی ماهی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) دستاورد مهم پژوهشکده در شش ماه اول سال بود که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از آن رونمایی گردید.
رئیس پژوهشکده به فعالیت های پژوهشکده در حوزه ترویج نیز اشاره نمود و برگزاری 128 نفر روز آموزش در قالب کارگاه آموزشی- ترویجی، هفت برنامه بازدید طرح یاوران تولید و برگزاری دو جلسه کارگروه ترویج را از اقدامات انجام گرفته برشمرد.
در پایان، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، گفت: امسال شاهد رونمایی از تولید انبوه لارو ماهی باس دریایی آسیایی در پژوهشکده بودیم که نیازمند تداوم است و دانش فنی آن نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی بر لزوم فراهم آوردن زیرساخت های انتقال دانش فنی این دستاورد توسط پژوهشکده اشاره نمود.
رئیس موسسه افزود: پایش ماهی تیلاپیا در استان، رفع موانع محیط زیستی ماهیان کپور هندی، توجه به کپورماهیان بومی استان (باربوس ماهیان) و برنامه ریزی برای کشت توام ماهیان گرمابی از موضوعاتی است که پژوهشکده به جد باید پیگیر آنها باشد.
در پایان، دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه و دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، نیز به بیان نظر و پیشنهادهای خود پرداختند.