به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با استناد به مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان واقع در آب های خوزستان و مشترک با صیدگاه های بوشهر از تاریخ بیست و نهم شهریورماه سال جاری تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام می گردد.
این ممنوعیت به منظور بازسازی ذخایر میگو ببری می باشد. بدین منظور، هرگونه صید، جابجایی میگو ببری و حمل ادوات صید میگو، در بنادر صیادی خوزستان و صیدگاه های بحرکان ممنوع می باشد و در صورت عدم رعایت، یگان حفاظت از منابع آبزیان ملزم به برخورد قانونی با متخلفان خواهند بود.
گفتنی است، تعیین زمان ممنوعیت و آزادسازی صید آبزیان از جمله پروژه های حاکمیتی است که توسط پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور برای آبزیان اقتصادی با انجام گشت های تحقیقاتی و جمع آوری اطلاعات مورد نظر در فصول مختلف در صیدگاه های استان انجام می گیرد.