به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، پیرو تفاهم نامه مشترک بین پژوهشکده و موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب کشور- شیراز در دستیابی به واکسن ماهیان گرمابی، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده و دکتر مینا آهنگرزاده مجری طرح مشترک واکسن ماهیان گرمابی و رئیس بخش بهداشت بیماریهای آبزیان پژوهشکده ضمن بازدید از بخش های مختلف موسسه، دیداری صمیمانه با دکتر علی شیرازی نژاد و دکتر نادر قلعه گلاب رئیس و معاون تولید موسسه در تاریخ ۱۶شهریور ۱۴۰۱در محل موسسه واکسن و سرم سازی رازی داشتند.
در این دیدار هر دو طرف بر تداوم همکاری در حوزه واکسن‌های آبزیان و ورود به حوزه های دانش بنیان در زمینه تولید کیت های تشخیص بیماری های آبزیان، واکسن های ویروسی و ...‌ و همچنین سهولت دسترسی به دانش و امکانات توافق کردند.
در پایان دکتر هوشمند، از آقای دکتر شیرازی نژاد برای بازدید از روند اجرای پروژه و همچنین بخش های مختلف پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی دعوت نمود.