به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با استناد به مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان واقع در آب های خوزستان از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری در عمق بالای هشت متر با شرایط خاص تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام می گردد.
شایان ذکر است به استناد مصوبات این کمیته، صید میگوی ببری می بایست بر اساس دستورالعمل معاونت صید اداره کل شیلات خوزستان صورت گیرد که بر اساس تمهیدات مربوط به پیشاز صید (قدرت شناور و نصب پانل چشمه مربعی متناسب با آن، اندازه چشمه تور، اندازه ساک تور و) و پس از صید (گواهینامه های بهداشتی خدمه و شناور، ملزومات مربوط به نگهداری مناسب صید، تخلیه، حمل و نقل و اخذ تعرفه صید) می باشد.
مدت زمان صدور مجوز، صید هفت روز برای لنج های صیادی در شهرستان های آبادان، خرمشهر و هندیجان برای صید ماهی و میگو به صورت یکسان و برای قایق های هندیجان برای صید میگو می باشد. همچنین صید حمل و جابجایی میگو در شناورهای فاقد مجوز ممنوع می باشد.
گفتنی است، انجام گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور به منظور تعیین زمان ممنوعیت و آزادسازی صید آبزیان از جمله پروژه های حاکمیتی است که هر ساله توسط پژوهشکده در صیدگاه های استان انجام می شود.