به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور ، با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مهندس خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، روؤسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و صفی آباد، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور و پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، شورای تات در تاریخ ۱۲ مرداد سال جاری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد.
در این جلسه، پس از ارائه گزارش توسط روؤسای مراکز و پژوهشکده‌های تحقیقاتی استان، مهندس امیری‌زاده از ارتباط نزدیک و موثر سازمان جهاد کشاورزی با مراکز و پژوهشکده‌های تحقیقاتی استان سخن گفت و از عملکرد آنها تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه دکتر خیام نکویی، داشتن انگیزه و هدف در انجام تحقیقات را مهمترین عامل دستیابی به نتیجه دانست و به نقش موثر مراکز  تحقیقات در امنیت غذایی اشاره نمود. ایشان مهم‌ترین وظیفه مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها را کمک به حل مشکلات سازمان جهاد کشاورزی استان و انجام تحقیقات کاربردی و تقاضا محور دانست.
در این جلسه دکتر هوشمند، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور نیز به پروژه های در حال اجرا در مجموعه پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی و دستاوردهای شاخص ده ساله پژوهشکده اشاره نمود که بیشتر آنها تقاضا محور، کاربردی و در راستای رفع مشکلات آبزی پروری در سطح استان و کشور می باشند.