به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با حضور دکتر سید مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی؛ دکتر محمود بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ دکتر آقارضا فتوحی معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان، مهندس خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مهندس فتح اله ابوعلی مدیر کل شیلات خوزستان، آقای بندری فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، محققان پژوهشکده، کارشناسان اداره کل شیلات و مهندس غریب زاده از بخش خصوصی از دستاورد پروژه دانش بنیان و تحول ساز مولدسازی و تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲مردادماه سال جاری رونمایی شد.
در این مراسم، ابتدا از بخش های مختلف ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) وابسته به پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور بازدید شد و پروژه های انجام شده و پیش روی ایستگاه و پژوهشکده با نمایش دستاوردها و توانمندی های علمی و ترویجی محققان آنها در پیشبرد اهداف موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور توسط دکتر هوشمند معرفی گردید.
در ادامه، از دستاورد پروژه دانش بنیان و تحول ساز مولدسازی باس دریایی آسیایی با نمایش بچه ماهیان ۴۰روزه حاصل از تکثیر مولدین رونمایی گردید.
دکتر خیام نکویی در حاشیه این آیین رونمایی، از این دستاورد بسیار ارزشمند در حوزه شیلات کشور و تقارن آن با سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین سخن گفت و به فعالیت هایی مانند تولید پروتئین به ویژه ماهی اشاره نمود که منجر به افزایش ضریب امنیت غذایی در کشور خواهد شد. وی افزود: باید برای کاهش وابستگی به واردات بچه ماهی که منجر به خروج ارز از کشور و کاهش ظرفیت تولید می گردد، توجه بیشتری به خرج داد.
دکتر خیام نکویی، دستیابی به بیوتکنیک تولید بچه ماهی باس دریایی آسیایی را از اقدامات مهم ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) برشمرد که می تواند ظرفیت بسیار مناسبی را برای تولید و تکثیر این ماهی در بخش خصوصی فراهم کند. وی، انتقال دانش فنی تکثیر این ماهی به بخش خصوصی را برای خودکفا شدن و جلوگیری از واردات بچه ماهی آن ضروری دانست. همچنین، این دانش فنی را محصول فرآیندی پنج ساله از تلاش محققان ایستگاه در مولدسازی و قابلیت انتقال آنها به هشت بخش خصوصی برای تولید بیش از دو میلیون بچه ماهی در هر واحد برشمرد که می تواند ظرفیت تولید پروتئین را تا بیش از 10 هزار تن افزایش دهد.
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، افزایش این ظرفیت را با همراهی دیگر گونه ها مانند صبیتی و شانک که مولدین آنها پیش از این در ایستگاه تولید شده اند، امکان پذیر دانست و اذعان داشت اکنون در مسیری هستیم که می توان پای را از استان خوزستان فراتر نهاد و دانش فنی مولدسازی و تکثیر این ماهی را به استان های دیگر در قالب تولید ماهی در قفس منتقل کرد. وی ضمن اعلام آمادگی به بخش خصوصی برای به اشتراک گذاری دانش فنی، این اقدام را گامی در جهت تامین امنیت غذایی با استفاده از پروتئین ماهی برشمرد.
دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اذعان نمود: پروژه ای که امروز رونمایی شد از مهمترین پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور با تولید ماهی باس دریایی آسیایی یا باراموندی است. وی برنامه هفتم توسعه که یکی از محورهای آن اقتصاد دریامحور هست را گره خورده به توسعه پرورش ماهی دانست که نیازمند واردات بچه ماهی بود. دکتر بهمنی تصریح کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه و افزایش قیمت ها، محققان در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و ایستگاه تحقیقاتی بندر امام خمینی (ره)، مصمم شدند تا مولدسازی و طی پنج سال بیوتکنیک تکثیر و پرورش و پرورش لارو و بچه ماهی باس دریایی آسیایی را برای بی نیازی به واردات و خودکفایی در تامین بچه ماهی مورد نیاز به دست آوردند. 
وی، اجرایی شدن این پروژه را با تیم کوچک تحقیقاتی 15 نفره و تعیین دوز مناسب ترزیق هورمونی برای تکثیر و همزمانی تولید مولد هر دو جنس نر و ماده که کاری بس دشوار است را از ویژگی های آن برشمرد. دکتر بهمنی، واگذاری دانش فنی یا ارائه حمایت های علمی- فنی و واگذاری تعداد 600 هزار لارو و 400 مولد به بخش خصوصی را امکان پذیر خواند.
دکتر هوشمند، با بیان اینکه ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) وابسته به پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور با هدف توسعه پرورش ماهیان دریایی از ال۱۳۷۰فعالیت خود را آغاز نموده است، تصریح کردکه تا پیش از این پروژه، بیوتکنیک تکثیر و پرورش سه گونه ماهی هامور، شانک و صبیتی به دست آمده و پژوهشکده این توانایی را دارد که دانش فنی، مولد یا بچه ماهی این گونه ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، همانطورکه در سال های پیش این کارانجام شده است. وی، اذعان کرد به منظور تنوع بخشی به آبزی پروری، ماهی باس دریایی آسیایی به صنعت آبزی پروری دریایی وارد شد و پژوهش کاربردی برای مولد سازی آن در مدت پنج سال به سرانجام رسید.
دکتر هوشمند، پیش نر یا پیش ماده بودن ماهیان دریایی و تغییر جنسیت آنها با گذر زمان را از دشواری های پیش روی دستیابی به دانش فنی مولدسازی آنها برشمرد و توانمندی محققان ایستگاه را در این مسیر ستود.