به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در جلسه ای که در تاریخ چهارم مردادماه سال جاری در محل شیلات هندیجان با حضور رئیس شیلات هندیجان، رئیس هیات مدیره تعاونی ملوانان هندیجان، رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و رئیس ایستگاه تحقیقاتی بندر امام خمینی (ره) برگزار گردید، زمینه همکاری های سه جانبه بخش اجرا، بخش خصوصی و پژوهشکده در پروژه های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر بررسی گردید.
در این جلسه، ابتدا مهندس هوشنگ انصاری، رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده ضمن تشکر از همکاری های پیشین، به تشریح پروژه های جدید تحقیقاتی پرداخت که برای پیشبرد بهتر آنها نیازمند همکاری صیادان هندیجانی می باشد. سپس مهندس مجتبی نجف آبادی، رئیس ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره)، درباره اهمیت و مفید بودن نتایج این دست از پروژه ها برای قشر صیادان مطالبی را ارائه نمود. اقای مهندس مزارعی مدیر شیلات هندیجان نیز ضمن بیان وضعیت صید و صیادی شهرستان، آمادگی شیلات را برای همکاری های روزافزون اعلام کرد.
در انتها، آقای صادق دریس، رئیس هیئت مدیره تعاونی ملوانان هندیجان که حدود 100 لنج صیادی را تحت پوشش دارد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه و فراهم شدن زمینه های همکاری بیشتر، برای در اختیار گذاشتن شناور صیادی به منظور انجام گشت های تحقیقاتی میگو و همچنین زیست سنجی آبزیان در پروژه های مدنظر اعلام آمادگی نمود.
گفتنی است، شهرستان هندیجان با در اختیار داشتن بنادر صیادی سجافی، بحرکان و امام زاده عبدالله یکی از مناظق مهم صیادی استان می باشد که در حال حاضر با داشتن 124 فروند لنج و 328 قایق صیادی یکی از قطب های مهم صیادی به حساب می آید.