به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور ، در تاریخ ۲۹ تیرماه سال جاری جلسه کاروان ترویج با حضور نماینده موسسه آموزش و ترویج، مدیر هماهنگی ترویج جهاد استان، مدیر جهاد کشاورزی آبادان، مدیر کل شیلات استان، رئیس، مسئول آموزش و ترویج و محققان معین پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، نماینده اداره کل دامپزشکی استان و بهره برداران و پرورش دهندگان میگو برگزار شد.
در این جلسه، وضعیت پرورش میگو در استان توسط مدیر کل شیلات استان معرفی شد و وضعیت بیماری لکه سفید و راههای جلوگیری از بروز بیماری توسط نماینده دامپزشکی استان ارائه گردید.
همچنین، رییس پژوهشکده از سوابق تحقیقاتی و ترویجی، توانمندی های پژوهشکده و ارایه ایده اتاق فکر در پژوهشکده برای حضور بهره برداران سخن گفت. وی اذعان داشت که پژوهشکده آبزی پروری و محققان مجرب این پژوهشکده در کنار پرورش دهندگان و دستگاه های اجرایی استان هستند و درهای این پژوهشکده برای حضور بهره برداران همیشه باز است، به طوریکه محققان معین آن در زمان نیاز پرورش دهندگان سریع در عرصه حضور پیدا می کنند تا در جهت رفع مشکلات آنها همکاری لازم را داشته باشند.
در پایان این جلسه که به دلیل شرایط آب و هوایی و رعایت مسائل قرنطینه ای در عرصه برگزار نگردید چند تن از پرورش دهندگان میگو مشکلات حوزه پرورش را بیان نمودند و پس از آن برخی مسائل توسط مدیران و کارشناسان حاضر پاسخ داده شد.