به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، ممنوعیت صید حلوا سفید (Pampus argentus) پس از چهل و پنج روز پایان یافت و صید آن از تاريخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در صیدگاه های استان خوزستان و بوشهر تا اطلاع بعدی با رعايت قوانين و دستورالعمل های صيد و صيادی و استفاده از ابزار و ادوات صيد مجاز، آزاد اعلام می گردد.
شایان ذکر است، هماهنگی اعلام زمان ممنوعیت و آزادسازی بر اساس یافته های تحقیقاتی پروژه مشترکی است که توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و مرکز تحقیقات علمی کویت در هر دو کشور انجام شد.