به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، آقای مهندس مرتضوی زاده معاون پژوهش و فناوری، خانم دکتر آهنگرزاده رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان و آقای دکتر محمدی دوست محقق معین این پژوهشکده از طرح پژوهشی- ترویجی پرورش خانگی ماهی باس دریایی آسیایی درآبادان، چوئبده و اروندکنار در تاریخ 15 تیرماه سال جاری بازدید کردند.
گفتنی است، در این طرح ترویجی- پژوهشی که به همت بخش خصوصی و همکاری اتاق بازرگانی آبادان با بهره گیری از فرصت ها برای اشتغال زایی و رفع محرومیت در مناطق روستایی چوئبده و اروندکنار صورت گرفته است، ماهی باس دریایی آسیایی در استخرهای پیش ساخته، که با جریان مد از رودخانه آبگیری می شوند، ذخیره سازی و پرورش یافته اند. در این بازدید، موانع و محدودیت های اجرای طرح مورد بازدید قرار گرفت و ضمن ارائه راهنمایی های لازم، پیشنهادهایی برای همکاری این پژوهشکده در جهت پایش کیفیت آب مورد استفاده در پرورش، بررسی شاخص های رشد ماهی و بهداشت و بیماری ها به منظور اجرای بهتر این طرح ارائه شد.