به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، جلسه ای وبیناری با عنوان «بررسی مسائل اداری، پشتیبانی، مالی و برنامه و بودجه» با حضور دکتر قائدنیا معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، مدیران محترم اداری، مالی و بودجه مؤسسه، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده، معاون پشتیبانی، معاون پژوهشی، رووسای بخش های تحقیقاتی، مدیران اداری، مالی و طرح و برنامه پژوهشکده در تاریخ 1401/04/01 برگزار شد.
در آغاز جلسه، دکتر هوشمند ضمن سپاس از مجموعه معاونت پشتیبانی موسسه در حمایت از پژوهشکده، کسب رتبه ی سوم توسط پژوهشکده در جذب اعتبارات در ارزیابی سال گذشته ی مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را حاصل تلاش همکاران پژوهشکده و پشتیبانی موسسه بیان نمود و به دنبال آن گزارش کلی از وضعیت اداری و پشتیبانی پژوهشکده ارائه نمود. وی، به تشریح وضعیت نیروی های انسانی، درآمدها، هزینه های انجام شده، اعتبارات موجود و قابل پیش بینی در سال 1401، مستند سازی و اقدامات انجام شده توسط بخش اداری پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای رفع مشکلات و نواقص مطرح نمود. ایشان تسهیل در تبدیل وضعیت نیروها به ویژه حمایت از نیروهای شرکتی خدوم، با سابقه و اثرگذار در طرح و پروژه های تحقیقاتی را خواستار شد. در نهایت به مشکلات مربوط به ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) مانند فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، سالن های تکثیر و پرورش و ساختمان آن اشاره نمود.
در ادامه مهندس بچای زاده، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده مشکلات دیگری مانند بیمه شناور تحقیقاتی کاوش، فرسودگی خودروها و کمبود اعتبار در حوزه پشتیبانی را خاطر نشان ساخت.
مهندس مرتضوی زاده، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده نیز از کمبود شدید نیروی تحقیقاتی به عنوان بازوی مهم تحقیقات و تخصیص اعتبار اندک توسط موسسه برای پیشبرد پروژه های مصوب و جاری پژوهشکده سخن گفت.
در پایان دکتر قائدنیا طی سخنانی ضمن تشکر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند پژوهشکده در سال 1400 در جذب اعتبار توسط پژوهشکده، به محدودیت های اعتباری در سال 1401 پرداخته و خواستار مدیریت هزینه ها و اعمال صرفه جویی در هزینه کرد شدند. آقایان مهندس آذینی و نامدار مدیران اداری و مالی موسسه نیز پاسخگوی سوالات و مشکلات مطرح شده در این باره شدند.