به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دکتر حسین هوشمند و مهندس عبدالصاحب مرتضوی زاده رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده در تاریخ 22 اردیبهشت سال جاری از مراکز تکثیر و نرسری میگو در چوئبده آبادان بازدید کردند.
این بازدید به منظور گسترش ارتباط و مشارکت بین تحقیقات و بخش خصوصی برای ارتقاء تولید و اشتغال آفرینی و همچنین ارائه بسته های حمایتی دانشی و پیگیری طرح های دانش بنیان در زمینه تکثیر و پرورش میگو از سوی پژوهشکده صورت پذیرفت.
شایان ذکر است، در این بازدید پیروی جلسه ای که با مدیر شرکت «احسان اروند» از پیشگامان نرسری میگو در منطقه چوئبده برگزار شد، مدیرعامل ضمن اعلام رضایت از همکاری محقق معین پژوهشکده در مدت حضور در سایت، نیازهای پژوهشی مجموعه خود را تحقیقات در زمینه ی تولید مولدین میگوی SPF، پرورش میگو به روش بیوفلاک و تکثیر و پرورش ماهیان دریایی عنوان نمود. رئیس پژوهشکده نیز ضمن استقبال از استمرار همکاری های پژوهشکده و بخش خصوصی، اظهار امیدواری کرد که این همکاری ها به افزایش تولید محصولات شیلاتی و اشتغال در منطقه محروم چوئبده و استان خوزستان منجر گردد.