به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در پنجمین روز از هفته پژوهش، آخرین سمینار تخصصی با عنوان «استفاده از بقولات در ساخت خوراک آبزیان» توسط دکتر فاطمه حکمت پور به صورت وبیناری در تاریخ 24 آذرماه سال جاری ارائه گردید.
در این سمینار تخصصی، وی به انواع بقولات و ارزش غذایی آنها و همچنین امکان کاربرد آنها در ساخت خوراک آبزیان اشاره نمود. سپس، محدودیت ها و عوامل ضدتغذیه ای بقولات را خاطر نشان کرد و راهکارهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک جهت کاهش این عوامل و افزایش قابلیت هضم بقولات برای آبزیان را معرفی نمود.