به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در دومین روز از هفته پژوهش، سمینار تخصصی تهیه شناسنامه ژنتیکی ماهی بنی توسط دکتر آیه سادات صدر به صورت وبیناری در تاریخ 21 آذرماه سال جاری ارائه گردید.
دکتر صدر، در ابتدا به اهمیت شناخت ذخایر ژنتیکی و نقش آن در افزایش تولیدات کشاورزی پرداخت. همچنین حفظ ذخایر ژنتیکی را تضمین کننده موفقیت در اصلاح نژاد برشمرد. وی افزود: با توجه به ضرورت افزایش سرانه پروتئین و ارتقاء امنیت غذایی، شناخت گونه های بومی سازگار با شرایط محیطی مانند ماهی بنی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
در ادامه وی به شناسایی ترانسکریپتوم ماهی بنی با روش RNAseq و ثبت توالی آن پراخت.