به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در اولین روز از هفته پژوهش، سمینار تخصصی بررسی آمار و اطلاعات صید در استان خوزستان توسط مهندس هوشنگ انصاری به صورت وبیناری در تاریخ 20 آذرماه سال جاری برگزار گردید.
در این سمینار تخصصی، مهندس انصاری به آمار صید آبزیان در یک دوره ۲۰ ساله و روند کاهشی صید برخی از آبزیان ممتاز و درجه یک استان مانند میش ماهی و شوریده طی این سالها پرداخت. همچنین وی، به کاهش طول ماهیان تجاری با توجه به زیست سنجی آنها اشاره نمود. او افزود: در سال های اخیر ذخایر و صید ماهی صبور که یکی از ماهیان سطحزی درشت و مهم استان است به شدت کاهشی بوده است. با این وجود، بررسی ها نشان از افزایش آمار صید استان در سال ۹۹ نسبت به آمار سال ۹۸ دارد که این افزایش به ماهیان درجه چهار و غیر مأکول مانند گربه ماهی و سفره ماهی مربوط می باشد.
در پایان، افزایش تعداد آمارگران در اسکله های صیادی و تقویت امکانات به منظور آمارگیری بهتر و صحیح تر لازم دانسته شد.