به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، آقای مهندس ابوعلی، مدیرکل شیلات خوزستان در تاریخ 24 آبان ماه سال جاری از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور بازدید کرد. در این بازدید، جلسه ای با محوریت هم اندیشی درباره هرچه بهتر برگزار شدن نشست تخصصی نرسری میگو برقرار گردید. آقای دکتر هوشمند، رئیس پژوهشکده این نشست را برای برجسته کردن نرسری به عنوان راهکاری موثر در کاهش تلفات و تلاشی در جهت توسعه این صنعت در استان برشمرد. آقای مهندس ابوعلی نیز مشکلات مدیریتی را در کنار عوامل بیماری زا مهمترین عوامل بروز تلفات و کاهش تناژ تولیدی در استان خواند. سپس از بخش های مختلف پژوهشی، آزمایشگاه ها و سالن تکثیر و استخرهای پرورش ماهیان گرمابی بازدید به عمل آمد. در این دیدار دو طرف بر همکاری نزدیک و تبادل نظر بین کارشناسان پژوهشکده و اداره کل شیلات تاکید کردند و خواستار تشکیل جلسات مستمر کارگروه های تخصصی به منظور احصاء معضلات پیش روی آبزی پروری استان و ارائه راهکارهای برون رفت از مشکلات شدند.