به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، آقای دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آقای مهندس آذینی مسوول امور اداری موسسه و همراهان در تاریخ ۱۶آبانماه سال جاری از پژوهشکده بازدید کردند. در ابتدا ضمن بازدید از پژوهشکده با بخش های مختلف تحقیقاتی و پشتیبانی آشنا شدند و از وضعیت تجهیزات موجود در بخش های تحقیقاتی و پشتیبانی آگاه شدند. در ادامه، در جلسه ای با حضور اعضای شورای پژوهشی و مسوولان بخش های مختلف پشتیبانی و اداری شرکت نمودند.
این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز شد، در ادامه آقای دکتر هوشمند رییس پژوهشکده ضمن معرفی کامل بخش های مختلف اداری و تحقیقاتی، زیرساخت ها، پرسنل شاغل، به پروژه های شاخص درآمدزا در قالب قرارداد پژوهشی و انتقال دانش فنی اشاره نمود. وی مهمترین دغدغه های پژوهشکده را کاهش نیروی انسانی ۵۴درصدی در طی ده سال، کمبود نیروی کار در بخش پشتیبانی، بلاتکلیف ماندن تبدیل وضعیت نیروها در مدل های مختلف استخدامی، تخصیص نیافتن اعتبارات تملکی و کمبود خودرو برشمرد. همچنین خواستار تعیین حق مسؤولیت برای کارشناسان بخش های مختلف حراست، آموزش و ترویج، روابط عمومی، پژوهشی و تجهیز شد که در حکم کارگزینی پست تعریف شده ای وجود ندارد. در این جلسه، رووسا و کارشناسان بخش های پژوهشی و مسوولان بخش های مختلف پشتیبانی و اداری نیز ازمشکلات پرسنلی، رفاهی و مالی همکاران خود سخن به میان آوردند.
در ادامه، آقای مهندس آذینی، کمبود نیروی انسانی را دغدغه همه پژوهشکده ها خواند و مشکل تبدیل وضعیت در تمام سطوح را از معضلات موجود در کل ساختار سازمان اعلام کرد، اما به بهینه سازی وضعیت استخدامی در سطح دولت و مجلس اشاره نمود. وی حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با نیروها را از راه حل های تسهیل استخدام برشمرد و اعلام نمود در آینده نزدیک اصلاح ساختار موسسه به پیروی از اصلاح ساختار سازمان، منجر به تشکیل پست های اجرایی در احکام خواهد شد. اما، تصریح نمود که برای هر فرد بیشتر از یک پست در حکم کارگزینی صادر نخواهد شد.
آقای دکتر قائدنیا نیز در تایید گفته های آقای مهندس آذینی، اذعان داشتند در صورتی که پژوهشکده درآمدزایی داشته باشد بسته به اینکه در قالب قرارداد پژوهشی، فروش محصول، فروش دانش فنی یا از محل فروش اموال مازاد باشد، میزان بازگشت اعتبار به پژوهشکده متفاوت خواهد بود. ایشان بر فروش دانش فنی تاکید کردند و از محققان خواستند در تدوین پروژه ها و طرح ها به این سمت پیش روند. وی پتانسیل بالای پژوهشکده از نظر زیر ساخت وتوانمندی بالای همکاران را راهگشا و انگیزه کافی برای نیل به این مقصود خواند. در پایان ایشان، برای برطرف شدن برخی مشکلات سخت افزاری و تخصیص اعتبار در صورت تخصیص اعتبارات از خزانه قول مساعد دادند. پس از جلسه، سایت پرورش ماهی متعلق به پژوهشکده در مجتمع پرورش ماهی آزادگان مورد بازدید قرار گرفت و اقدامات پژوهشکده در راستای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور تکمیل، راه اندازی و احیا کردن مزارع آن مورد توجه قرار گرفت.