به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در هفته پدافند غیرعامل کارگاه آموزشی پیشگیری و مقابله با بیماری های آبزیان و تهدیدات زیستی در آبزی پروری  توسط خانم دکتر آهنگرزاده، آقای مهندس مرتضوی و خانم دکتر ناظم رعایا از محققان پژوهشکده در تاریخ 12 آبانماه سال جاری در مزرعه پرورش ماهی آقای داریوش کریمی در مجتمع پرورش ماهی آزادگان برگزار گردید. این رزمایش با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، اداره کل شیلات خوزستان و پرورش دهندگان ماهیان گرمابی به منظور آشنایی پرورش دهندگان با انواع تهدیدهای زیستی اعم از بیماری و ماهیان غیربومی، با حضور مقامات استانی، مدیرکل و کارشناس اداره کل شیلات خوزستان، کارشناس دفتر آبزیان اداره کل دامپزشکی استان، کارشناس امور دام سازمان جهاد کشاورزی، نماینده استانداری، رئیس اداره شیلات شهرستان کارون و نمایندگان بخش خصوصی، مدیرعامل ورئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آذر برزین و ناظر بهداشتی مجتمع پرورش ماهی آزادگان و پرورش دهندگان مشتاق به اجرا در آمد. در کارگاه پبشگیری و مقابله با بیماری های آبزیان، خانم دکتر آهنگرزاده به انواع بیماری های ویروسی، باکتریایی و انگلی مهمی اشاره نمود که می توانند خسارات زیادی را بر صنعت پرورش ماهیان گرمابی و اقتصاد آن وارد سازد. ایشان مهمترین نکته در مبارزه با بیماری های ویروسی را یشگیری و استقرار امنیت زیستی در گام اول در مزارع و سپس در کل مجتمع آزادگان خاطر نشان ساختند. همچنین ایشان به شرح کامل چگونگی و چرایی امنیت زیستی و راهکارهای برقراری آن در هر مزرعه پرداختند. در ادامه، وی بهترین راه پیشگیری از بیماری های باکتریایی را واکسیناسیون برشمرد و تهیه واکسن بومی سپتی سمی آئروموناسی برای مبارزه با یکی از مهمترین بیماری های باکتریایی شایع در خوزستان را در آینده نزدیک توسط پژوهشکده محتمل خواند.
وی از پرورش دهندگان خواست در صورت ابتلا ماهیان به هر یک از بیماری ها، بی درنگ ناظر بهداشتی مجتمع را آگاه سازند و نسبت به معدوم سازی ماهیان مبتلا که درمانی ندارند به روش استاندارد اقدام کنند و اکیدا از رهاسازی آنها در زهکش مزارع خودداری کنند.
سپس، در کارگاه آشنایی با تهدیدات زیستی خانم دکتر ناظم رعایا حضور ناخواسته گونه های غیربومی مهاجم را تهدیدی آشکار برای زیست بوم تالاب ها و رودخانه ها برشمرد و به اثرات مخرب حضور برخی از آنها در منابع آبی استان و راه یافتن به مزارع پرورشی و ایجاد خسارت در آنها اشاره نمود. وی، شکار تخم، لارو و بچه ماهی گونه های بومی، رقابت پذیری شدید بر سر منابع محدود غذایی و مکان، دوام آوردن در شرایط متفاوت محیطی و سخت، نداشتن شکارگر مناسب، انتقال انواع بیماری، تخریب زیستگاه و بسترهای تخم ریزی گونه های بومی توسط گونه های غیر بومی مهاجم را از ساز و کارهای اثر حضور آنها در زیست بوم جدید و از دلایل خطرناک بودن آنها خواند. همچنین نابودی زیست بوم و تغییر جوامع بنتیک را از نتایج حضور گونه مهاجم برشمرد که می تواند در نهایت تهدیدی برای گونه های بومی و یا حذف کامل آنها گردد. در پایان به نحوه حضور عمدی یا سهوی گونه های غیربومی در منابع آبی پرداخت و از پرورش دهندگان خواست بدون مجوز نسبت به تولید و واردات گونه های غیربومی اهتمام نورزند.
گفتنی است، شرکت فعال و مشتاقانه پرورش دهندگان در مباحث مطرح شده و پرسش و پاسخ بین آنها و مدرسان، بر برگزاری پرشورتر این رزمایش افزود.