به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، آقای دکتر شریف روحانی، قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی در تاریخ 10 آبانماه سال جاری بازدید به عمل آوردند. در ابتدا ایشان از بخش های پژوهشی، آزمایشگاه ها، سالن تکثیر و استخرهای تحقیقاتی پرورش ماهیِ پژوهشکده بازدید و از نزدیک با محققان درباره روند پروژه های جاری هر بخش، چالش های پیش رو و نحوه تخصیص اعتبارات آنها به گفتگو نشستند.
در جلسه ای که با حضور اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده برگزار شد، دکتر هوشمند رئیس پژوهشکده به معرفی کامل پژوهشکده، پروژه های پژوهشی و ترویجی شاخص چند سال اخیر، دستاوردها و تعداد محققان پرداختند و از مشکلات پیش روی پژوهشکده سخن به میان آوردند. در این جلسه، آقای دکتر شریف روحانی به اهمیت در نظر گرفتن سیاست های راهبردی و داشتن برنامه ریزی های استراتژیک اشاره نمودند و از محققان خواستند در طراحی و ایده پردازی طرح های کلان کوشا باشند. همچنین ایشان برقراری ارتباط بیشتر با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان داخلی و همچنین دانشگاه ها و مراکز تحقیقات بین المللی در نقاط مختلف دنیا را پر اهمیت خواندند. توجه به حفظ، تکثیر و پرورش گونه های بومی نسبت به گونه های وارداتی، داشتن نگاه ویژه به ماهیان دریایی بومی، کپور و میگو و همچنین در نظر گرفتن گونه های کم توقع در پرورش به منظور جای گیری در سبد خوراک مردم و حفظ امنیت غذایی از دیگر مواردی بود که وی بر آنها تکیه کرد.
در ادامه، ایشان از ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی نیز بازدید کردند و از نزدیک با پروژه های شاخص در حال اجرا در این ایستگاه و مشکلات آن آشنا شدند.