به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، پایش مستمر مزرعه پرورش میگوی وانامی در پساب کشاورزی که بخشی از طرح کاربردی استفاده آب های نامتعارف در آبزی پروری است، با انجام بازدیدهای ماهیانه محققان معین این پژوهشکده و اندازه گیری شاخص های فیزیکوشیمیایی، آلودگی، کیفی، تغذیه ای، رشد و بازماندگی با نمونه برداری از آب و میگو و همچنین مدیریت استخر صورت می گیرد. بازدیدها از مزرعه پرورش ماهی آقای حمید در 10 کیلومتری خرمشهر با همراهی کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان از خرداد 1400 همزمان با ذخیره سازی پست لارو میگو آغاز شده است و تا زمان برداشت محصول ادامه خواهد داشت.
گفتنی است در راستای بهره برداری از آبهای نامتعارف در صنعت آبزی پروری، پرورش میگو و ماهی در پساب کشاورزی می تواند نقش بسزایی در بهره برداری از این پتانسیل را داشته باشد که سالهاست به عنوان یک معضل زیست محیطی به آن نگاه می شود. با توجه به این که آبهای نامتعارف در استان حجم زیادی را به خود اختصاص داده اند، استفاده از آنها می تواند در اشتغال زایی و تولید ثروت نقش مهمی داشته باشد.
پرورش ماهی باس دریایی آسیایی و میگوی وانامی در آبهای نامتعارف، یکی از راهکارهای بهره وری بهینه از این منابع می باشد که به تازگی به صورت عملیاتی توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور با حمایت مالی اداره کل شیلات خوزستان در حال اجرا می باشد.