به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت صید استان خوزستان، ممنوعیت صید حلواسفید پس از پنجاه روز پایان یافته و از تاریخ یکم مردادماه سال جاری در صیدگاه های استان خوزستان  آزاد اعلام می گردد. این ممنوعیت در راستای حفظ ذخایر این گونه که باارزش ترین ماهی در آبهای خلیج فارس است هر ساله در دو کشور ایران و کویت صورت می پذیرد.
شایان ذکر است، اعلام زمان ممنوعیت و آزادسازی بر اساس یافته های پروژه ای است که همزمان توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و مرکز تحقیقات علمی کویت در هر دو کشور انجام شد. 

 
.