به گزارش روابط عمومی پژوهشکده
 آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ یکم تیرماه سال جاری، به منظور پیشبرد طرح های تولید واکسن آبزیان، جلسه ی وبیناری با حضور دکتر حسین هوشمند رئیس و دکتر مینا آهنگرزاده 
رییس بخش بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و دکتر علی شیرازی نژاد رئیس و دکتر نادر قلعه گلاب معاون تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و آقای دکتر اشکان اژدری رییس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور برگزار گردید. در این جلسه،توانمندی های علمی پژوهشگران، تجهیزات و امکان بهره گیری از پتانسیل های هر دو مجموعه تحقیقاتی به منظور اجرای طرح های مشترک بررسی شد.
خانم دکتر آهنگرزاده مجری طرح واکسن آبزیان با ارائه توضیحاتی درباره چگونگی اجرای آن، به امکانات مورد نیاز برای تولید انبوه واکسن جهت آزمایش ها در فاز مزرعه و نقش موثر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اشاره نمود. در پایان با توافق هر دو طرف، مقرر گردید که همکاری های مشترک بین دو مجموعه در حوزه واکسن آبزیان، درقالب یک تفاهم نامه اجرایی گردد.