به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، پیرو مصوبات کمیته مدیریت صید استان یک گشت تحقیقاتی در خوریات ماهشهر و بندرامام خمینی به منظور بررسی صید لنگری توسط کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور گشت با همکاری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات خوزستان در اواسط خردادماه سال جاری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از بررسی های میدانی و بازدید از تورهای به کار رفته، حاکی از آن است که برخی از قایق ها بدون داشتن مجوز، به این روش صید مبادرت می ورزند.
شایان ذکر است، این روش صید با ایجاد تداخل در دیگر روش های صید همچون گوشگیر، معضلات و تنش هایی را در جامعه صیادی به وجود آورده است و بدین منظور ساماندهی سریع روش های مختلف صید بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
نتایج این گشت تحقیقاتی جهت تصمیم گیری های مدیریتی در اختیار اداره کل شیلات خوزستان قرار گرفت.