به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در جلسه ای از مجموعه دوره های مجازی انتقال تجربیات با موضوع ارتقا تولید در مزارع ماهیان گرمابی که به همت معاونت ترویج موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان شیلات ایران در تاریخ 10 خردادماه سال جاری به شکل وبیناری شکل گرفت، آقای دکتر حسین هوشمند، رئیس؛ آقای مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده، معاون پژوهش و فناوری؛ خانم دکتر مینا آهنگرزاده، رابط ترویج و آقای دکتر محمد یونس زاده فشالمی، محقق معین پژوهشکده به همراه آقای مهرداد داریوش کریمی به عنوان نمونه ی کشوری در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در خوزستان در سال 1399 حضور یافتند.
در این جلسه، آقای دکتر هوشمند، درباره اهم فعالیت های ترویجی و طرح هایی که در چندسال اخیر توسط پژوهشکده صورت گرفته و از ارتباط تنگاتنگ محققان معین پژوهشکده با بخش خصوصی سخن به میان آورد. آقای مهرداد داریوش کریمی، پرورش دهنده نمونه کشوری در زمینه گرمابی نیز دلایل موفقیت خود در این مسیر را بهره گیری از دانش روز بخش تحقیقات و ارتباط مستمر با محققان معین پژوهشکده برشمرد. در ادامه آقای دکتر محمد یونس زاده فشالمی، نیز به نحوه انتقال تجربیات و دانش به بخش خصوصی برای افزایش راندمان تولید از طریق افزایش تنوع گونه ای در قالب بازدیدها و طرح ترویجی اشاره نمود. در پایان، پرسش و پاسخ بین پرورش دهنده و شرکت کنندگان در جلسه صورت گرفت.
گفتنی است، سال گذشته با رویکرد پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید طرح های ترویجی مختلفی از سوی پژوهشکده به منظور نیل به این هدف اجرا شد.