نشست کمیته مدیریت صید استان با حضور دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده، مهندس هوشنگ انصاری رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، مدیر کل شیلات خوزستان، معاون صید،روسای شیلات شهرستانهای ساحلی خوزستان، رییس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صیادی استان، فرمانده حفاظت منابع آبزیان خوزستان در رابطه با دو موضوع ممنوعیت صید حلواسفید، و صید به روش آلات و چگونگی فعالیت صیادان صید لنگری در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری در سالن جلسات اداره کل شیلات خوزستان برگزار شد.
در این نشست با توجه به مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و همکاری کشور کویت تاریخ ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید استان خوزستان تعیین گردید.
همچنین، درباره تعیین نقاط انجام عملیات صیادی به شیوه آلات، نوع تور و تعداد صیادان فعالیت کننده رایزنی و تصمیم گیری شد.
در پایان این نشست مقرر شد پژوهشکده با همکاری اداره کل شیلات، تعاونی صیادان و حفاظت منابع آبزیان خوزستان از وضعیت صیادی در خوریات ماهشهر و بندر امام بازدید و همچنین نسبت به تعیین استاندارد تور برای صید به روش آلات اقدام نماید.
گفتنی است، ماهی حلوا سفید از گونه های با ارزش تجاری بالاست که ذخایر آن به دلیل صید بی رویه در خلیج فارس در معرض خطر می باشد.