به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، گشت تحقیقاتی پروژه تعیین کفزیان خلیج فارس به روش مساحت جاروب شده همراه با سنجش پارامترهای اکولوژیکی که در تاریخ ۲۰ اسفند آغاز شده بود، در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۹ به پایان رسید.
در این گشت که با هماهنگی سازمان شیلات ایران، اداره کل شیلات خوزستان، منطقه سوم نیروی دریایی سپاه، مرزبانی و دریابانی استان خوزستان، یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات خوزستان و اتحادیه تعاونی های صیادی استان خوزستان انجام شد، محققان پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور با کشتی فردوس یک عازم دریا شدند و با توراندازی در ایستگاه های مختلف در آب های شمال غربی خلیج فارس و اندازه‌گیری پارامترهای اکولوژیک توسط دستگاه های مربوطه به بررسی وضعیت ذخایر پرداختند و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نمودند.
گفتنی است، این اطلاعات پس از ورود به رایانه و پردازش، به زودی در اختیار سازمان شیلات و صیادان قرار خواهند گرفت تا در راستای مدیریت بهینه صید و حفاظت از ذخایر شیلاتی مورد بهره برداری قرار گیرند.
مدیریت صحیح، باعث قدرت بازسازی ذخایر آبزیان در خلیج فارس شده و با رعایت مقررات صید و بهره‌برداری مناسب می توان وضعیت معیشتی و اقتصادی صیادان را بهبود بخشید.